KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

IATF 16949 TETKİKLERİNDE, 1.AŞAMADA (Readiness Review) ARANAN ÖZELLİKLER


Aşağıdaki faaliyetler ve dokümantasyon tamamlanmadan 1. Aşama Tetkiği Planlanmaz


1-  Tüm tetkik edilecek tüm alanlar için prosedürler ve Kalite El Kitabı hazır olmalıdır;
Kalite El kitabı hariç tutmaların gerekçelerini de kapsayacak şekilde Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını içermelidir. Ürün tasarımı izin verilebilir tek hariç tutmadır ve tasarım sorumluluğu bulunmayan kuruluşlarda hesaba katılabilir. Proses tasarımı hariç tutulamaz. Sadece 7.3.2.1, 7.3.3.1 maddeleri ürün tasarım sorumluluğu olmayan kuruluşlarda hariç tutulabilir. Kalite El Kitabı dokümante edilmiş prosedürleri içermeli veya atıfta bulunmalıdır. Kalite el kitabı  KYS proseslerinin sıralamasını, etkileşimlerini ve süreç sahiplerini tanımlamalıdır. Bu doküman bir firmanın proses odaklı yönetim sisteminin konseptini gerektiği gibi kavrayıp kavramadığını anlayabilmek açısından önemlidir. Bir kuruluşun süreçlerini tanımlaması ve daha sonra bunların sıra ve etkileşimlerini tanımlaması süreç odaklı yönetim sistemi oluşturmasının ilk adımıdır. Eğer etkinlik başarılı bir şekilde yürütülürse, kalite  yönetim sistemi içeriğindeki izleme ve ölçme aktiviteleri iç tetkik planlanması ve müşteri memnuniyeti için tanımlanmış süreçlerden faydalanılabilir.

 
2-     En az geçmiş 12 aylık anahtar performans göstergelerinden aşağıda belirtilenler izlenecektir:

  • Müşteri memnuniyeti,
  • Müşteri şikâyetleri,
  • Performans düşüklüğünden dolayı müşterinin tanımladığı kontrollü sevkıyat veya özel statüler,
  • Sevkiyat performansı,
  • Müşteri değerlendirme sonuçları,
  • İç ve Dış PPM,
  • Çalışan motivasyonu ve bilinci,
  • Sürekli iyileştirme konuları,
  • Tedarikçi performansları,

Negatif eğilimler veya performans verileri olması durumunda kök sebep analizlerini ve önemli noktaları da içerecek şekilde reaksiyonlar planlanmalıdır. Tetkikçi bu planların etkinliğini değerlendirmelidir.

 

3-  Son 12 ay içerisinde IATF 16949:2009 şartnamesinin tüm şartlarının ve tüm proseslerin tetkik edildiği bir iç tetkik tamamlanmış olmalıdır.

i.        Kalite Yönetim Sistem tetkiki

ii.        İmalat Proses Tetkikleri

iii.       Ürün Tetkikleri

 

4-  Kalifiye iç tetkikçilerin listesi (Tetkikçi yeterlilik kriterleri müşteri özel şartlarını da içerecek şekilde tanımlanmalıdır.)

 

5-  Son 12 ay içerisinde yapılmış Yönetim Gözden Geçirmeleri (Bu gözden geçirmelerden en az birisi IATF 16949:2009 şartlarını karşılamalı ve KYS, İmalat ve Ürün denetimlerinin sonuçları değerlendirilmesini içermelidir.)

 

6-  IATF 16949:2009 Belgesi isteyen tüm kuruluşlarda, (eğer varsa) müşterilerine ait özel şartların son revizyonları mevcut olmalı ve Sistem müşteri özel şartlarını karşılamalı.

 

Yukarda tanımlanan konular yoksa veya eksikse 1. aşama denetimi sonucunda kuruluşun 2. aşama denetime hazır olmadığı kararı verilir. Yukarıdaki konular tamamlandığında 1. Aşama denetimi tekrar gerçekleştirilir.


E-mail:egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021