KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

e-Mark ve E-Mark
“e-Mark", araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.
“E-Mark" ise, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin BM/AEK (Avrupa Ekonomik Komisyonu) yönetmeliklerine uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.
Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) yönetmeliklerine ve Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre, avrupa pazarında satışı yapılmak istenen araçlar, motorsikletler ve değişik teknik bileşen ile sistemler trafik güvenliği ve çevre koruma koşullarının temel gereksinimleri karşıladığını göstermek için sertifikalandırılmak zorundadır. Ulaştırma sektörü tarafından verilen "E" ve "e" işaretleri, avrupa standartlarına uygunluk belgeleridir ve teknik bileşenlerin ilgili yasa, düzenleme veya direktiflere uygun olduğunu gösterir. Araçların ve ilgili teknik bileşenlerinin avrupada yasal olarak satılabilmesi için "e" veya "E" işaret sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Avrupa'da motorlu taşıtların ve bu taşıtlarda kullanılan teknik bileşenlerinin sertifikasyonu için kullanılan 2 ortak sistem mevcuttur:
I. AB Sertifikasyonu, e-Mark
Avrupa Birliği direktifleri esas alınarak Avrupa Komisyonu tarafından üye ülkelerin motorlu araç, teknik parça ve sistemlerine uygulamasını zorunlu kıldığı bir güvenlik sertifikasıdır. Test kuruluşları AB üyesi ülkenin bir teknik servis organizasyonu olmalıdır. e-işareti düzenleyen kuruluş ise AB üyesinin devlet ulaştırma sektörüdür. e-işareti ile sertifikalandırılmış ürünler tüm AB üyesi devletler tarafından tanınır. e-işareti logosu; araç şarj cihazı, araç lambası/flaşörü, araç hava pompası, araç mesaj/alttan ısıtma minderleri, araç fanları, araç su ısıtıcıları, araç temizleyicileri, araç enerji ekipmanları gibi teknik ürünler ile hareket eden veya sabit araçlar için dikdörtgen bir çerçeve içinde sertifikanın verildiği ülke kodunu içerir. Her AB üyesi ülke, kendi e-işareti sertifika numarasına sahiptir:

I. AB Sertifikasyonu, e-Mark e1 – Almanya
e2 – Fransa
e3 – İtalya
e4 – Hollanda
e5 – İsveç
e6 – Belçika
e7 – Macaristan
e8 – Çek Cumhuriyeti
e9 – İspanya
e11 – İngiltere
e12 – Avusturya
e13 – Lüksemburg
e17 – Finlandiya
e18 – Danimarka
e19 – Romanya
e20 – Polonya
e21 – Portekiz
e23 – Yunanistan
e24 – İrlanda
e26 – Slovenya
e27 – Slovakya
e29 – Estonya
e32 – Letonya
e34 – Bulgaristan
e36 – Litvanya
e49 – Güney Kıbrıs
e50 – Malta

II. AEK Sertifikasyonu, E-Mark

AEK tarafından yürütülen yönetmeliklerdir. AEK dahilinde 28 AB üyesi ülkeye ek olarak doğu, güney avrupadaki ülkeler ile avrupada olmayan ülkeler yer almaktadır. AEK yönetmelikleri tüm üyeler tarafından uygulanması tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir. Üye ülkeler AEK yönetmeliklerini uygulayabilir ya da kendi milli yönetmeliklerini kullanmaya devam edebilir. E-işarti logosu; öncam, emniyet kemerleri, baş üstü lambaları gibi teknik ürünler için dairesel bir çerçeve içinde sertifikanın verildiği ülke kodunu içerir. Her AEK/BM üyesi ülke, kendi E-işareti sertifika numarasına sahiptir:

II. AEK Sertifikasyonu, E-Mark
E1 – Almanya
E2 – Fransa
E3 – İtalya
E4 – Hollanda
E5 – İsveç
E6 – Belçika
E7 – Macaristan
E8 – Çek Cumhuriyeti
E9 – İspanya
E10 – Yugoslavya
E11 – İngiltere
E12 – Avusturya
E13 – Lüksemburg
E14 – İsviçre
E16 – Norveç
E17 – Finlandiya
E18 – Danimarka
E19 – Romanya
E20 – Polonya
E21 – Portekiz
E22 – Rus Federasyonu
E23 – Yunanistan
E24 – İrlanda
E25 – Hırvatistan
E26 – Slovenya
E27 – Slovakya
E28 – Beyaz Rusya
E29 – Estonya
E31 – Bosna Hersek
E32 – Letonya
E34 – Bulgaristan
E37 – Türkiye
E40 – Makedonya
E42 – Avrupa Birliği
E43 – Japonya
E45 – Avustralya
E46 – Ukrayna
E47 – Güney Afrika

Araç Takip Sistemleri ve e-Mark/E-Mark
Avrupa Komisyonu, 13 Kasım 2004 tarihinde "2004/104/EC" direktifini yayınladı. Takip eden "2005/49/EC", "2005/83/EC", "2006/28/EC" ve 12 Mart 2009 tarihinde yayınlanan yeni "2009/19/EC" direktifinde otomotiv tip onayı için avrupa mevzuatının bir parçasını oluşturan motorlu taşıtların ve bunların elektrik/elektronik bileşenlerinin elektromanyetik uyumlulukları (EMC) tanımlanmaktadır.
"2005/49/EC", "2005/83/EC", "2006/28/EC" ve "2009/19/EC" direktifleri tarafından yeniden düzenlenen "2004/104/EC" direktifi, sadece kıvılcım ateşlemeli motorlardan yayılan elektriksel gürültünün bastırılmasını tanımlayan "72/245/EEC" direktifine dayanan 1995 yılında yayınlanmış "95/54/EC" otomotiv elektromanyetik uyumluluğu direktifinin yerine geçer.
2009/19/EC direktifi tarafından kapsanan ekipmanlar: Bir motorlu taşıta takılmak üzere tasarlanan tüm elektrikli ekipmanlar (telekomünikasyon ekipmanları dahil) "Elektrikli/Elektronik Alt Tertibat - ESA" ya da "Satış Sonrası Ekipman" olarak kabul edilir ve otomotiv direktifinin tüm gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Bu nedenle, yapılan EMC ve diğer testler sonrası verilen e-Mark/E-Mark sertifikası, GSM (GPRS/Edge/3G) şebekesi üzerinden iletişim kuran GPS tabanlı araç takip cihazların takıldığı araca herhangi bir zarar vermeyeceğinin göstergesidir.

e-Mark, E-Mark tanıtım kitapçığı için tıklayınız.

E-mail: egitim@kascert.com   E-mail: info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021