KAS Certification Accreditations
   
   
   
   

BİLGİ, BELGE ve DÖKÜMANLAR

KALİTE BANKASI

Kalite Siteleri

tse.org.tr  Türk standartları Enstitüsü
turkak.org.tr  Türk Akreditasyon Kurumu
iso.org  International Organization for Stardadization
gidamo.org.tr Gıda Mühendisleri odası
tarim.gov.tr Tarım Bakanlığı
saglik.gov.tr  Sağlık Bakanlığı
cevreorman.gov.tr Çevre Orman Bakanlığı
calisma.gov.tr  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
turkpatent.gov.tr Türk Patent Enstitüsü
tubitak.gov.tr   Tübitak
iaf.nu Uluslararası Akreditasyon Forumu
irca.org Uluslararası Onaylı Sertifikalı Denetçiler
dar.bam.de/cgi/ast.cgi/ast.cgi Almanya Akreditasyon Kurumu
emo.org.tr Elektrik Mühendisleri Odası
mmo.org.tr Makine Mühendisleri Odası
kmo.org.tr Kimya Mühendisleri Odası
imo.org inşaat mühendisleri odası
kosgeb.gov.tr  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi B.
kalder.org  Türkiye Kalite Derneği KALDER

Diğer Kalite Siteleri

Faydalı Linkler

Ülkemizin Metroloji konusundaki en üst kuruluşu
Akredite olmak isteyen laboratuvarlar için kullanışlı olan dokümanların ve ulusal/uluslararası akreditasyon standardizasyon kuruluşları ve metroloji enstitülerinin bağlantılarının bulunduğu bir site
 
 
Avusturalya Ulusal Deney Kuruluşları Birliği
Avrupa Akreditasyon Birliğinin sitesi
Avrupa Birliği içinde programlanarak yürütülmekte olan deney karşılaştırmaları programları hakkında arama yapma imkanı veren bir site
 
AB yeni yaklaşım direktifleri, CE işaretlemesi ve bu konudaki EN standardları hakkında bilgi veren site Laboratuvar Akreditasyonu Hakkında
Ölçüm belirsizliği ve tahmin edilmesi hakkında bilgi veren İngilizce hazırlanmış Web sitesi
 
Analitik deney metodlarının validasyonu (geçerli kılınması) konusunu açıklayan bir makale
 
Tıbbi laboratuvarlarda uygulanan analiz/deney kalite kontrollarına dair konuların yer aldığı bir site

CE İşaretlemesi

Yeni yaklaşım direktiflerinin metinleri ve atıfta bulunan harmonize standardların listeleri (İngilizce) 

DESTEKLER

1- SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

1.1 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1.2 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1.3 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1.4 1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)

1.5 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2- AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

2.1 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

2.2 1002 Hızlı Destek Programı

2.3 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

2.4 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

2.5 1010 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

2.6 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

2.7 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı

2.8 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

3- KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG)

3.1 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

4- BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

4.1 4001 Doğa Eğitimleri Destekleme Programı

4.2 4002 Bilim Kampları / Okulları Destekleme Programı

4.3 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

5- AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ
AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

5.1 Tübitak AB Çerçeve Programları Türkiye'den Çoklu Ortaklık Teşvik Ödülü Programı

5.2 Koordinatörlük Özel Ödülü Programı

5.3 Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı

5.4 Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı

6- İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

6.1 İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları

6.2 COST Programı Projeleri

6.3 ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

 Avrupa Birliği 7.Çerçeve Program Kapsamında Destekler

1- İşbirliği Özel Programı (Cooperation)

2- Fikirler Özel Programı

3- Marie-Curie Burs ve Destek Programları

4- Kapasiteler Özel Programı (Capacities)

5- AB Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centers - JRC)

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu (TÜBİTAK)

Bilim İnsani Destekleme Daire Başkanlığı(BİDEB)

BURSLAR

1- LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR

1.1 2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

1.2 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı

1.3 2230 - Lisans Mezunları ve Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı

1.4 2213 - Yurt Dışı Doktora burs Programı

1.5 2214 - Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için)

1.6 2215 - PhD Fellowship for Foreign Citizens (Yabancı Uyruklular için Doktora Burs Programı)

1.7 2216 - Research Fellowship for Foreign Citizens (Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı)

1.8 2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı

1.9 2228 - Son Sınıf Lisans Öğrencieri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı

2- DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR

2.1 2216 - Research Fellowship for Foreign Citizens (Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı)

2.2 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

2.3 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

2.4 2221 - Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı

3- BİLİMSEL ETKİNLİKLERE YÖNELİK PROGRAMLAR

3.1 2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

3.2 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

4- ULUSLARARASI BİLİMSEL ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

4.1 2225 - TÜBİTAK - Almanya (DFG) Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı

4.2 2226 - TÜBİTAK - İngiltere (Royal Society) Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı

4.3 2227 - TÜBİTAK - Macaristan (HAS) Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı

 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ar-Ge Proje Destekleri

1- Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

2- Ticarileştirme Projeleri Desteği

3- Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

4- Çevre Projeleri Destekleri

5- Ön Kuluçka Destekleri

6- Risk Paylaşımı Destekleri

7- Başlangıç Sermayesi Destekleri


Kaynaklar :

tubitak.gov.tr/

ttgv.org.tr/

fp7.org.tr/
Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2023