KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmuş Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulnması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış yönetim Sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş bir standarddır. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve eenerji verimliliğini sağlamak amaçlanmıştır. ISO 50001 Haziran 2011 yılında ISO kurumu tarafından yayınlanmıştır. Konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir bir standarttır. ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir.Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlar. Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır. Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmassına da yardımcı olmaktadır.
ISO yönetim sistemi standartların auygun olarak tasarlanmış bir standarttır. Iso 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir standartır. Güncel versiyon ISO 50001:2011 dir.

ISO 50001 standardının 7 temel maddesi vardır,

 • Genel koşullar
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Enerji politikası
 • Enerji eylem planı
 • Uygulama ve operasyon
 • Performans denetimleri
 • Yönetim gözden geçirme

Standardın İşleyişi

ISO 50001 kuruluşlara enerji yönetimi ile iligili bir çerçeve sunar,

 • Enerji verimliliği için politika geliştirmek
 • Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması
 • Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma
 • Sonuçları ölçmek
 • Politikanın etkinliğini ölçme
 • Enerji Yönetimini sürekli geliştirme

ISO 50001 kuruluşun çevresel performansı için sürekli iyileştirmee sürecine odaklanır. Süreç bir plan üzerinde kurgulanır

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol Et
 • Önlem Al

Planlama Aşaması
Enerji Yönetim Sistemi üst yönetimin genel sorumluluğunda bir politika belirlenir.Enerji takımı tayin edilir. Enerji politikası kurum içerisinde tüm çalışanlara iletilir.

Uygulama Aşaması
Belirlenen hedef ve süreçler ve hedefler uygulanmaktadır ve sorumluları belirlenmiştir. Çalışanların ve diğer katılımcıların enerji yönetim sistemi ile ilgili sorumlulukları yerine getireceğinden emin olun.

Kontrol Aşaması
Enerji ile iligili düzenlemelerin değerlendirilmesi bir süreç gerektirir.İç denetim ile planlan sonuçlara varılılp varılmadığı ile ilgili fikir verecektir. Süreç kontrolleri yasal ve diğer şartlarrın dışında hedefler de ölçülmektedir.

Önlem Alma Aşaması
Üst yönetim denetim sonuç raporlarına gore uygunsuzluklar ile ilgili önleyici eylemlerde bulunur.

ISO 50001:2011 Belgesi Süreci
ISO 50001 Belgesi Enerji Yönetiminin tüm gerekliliklerinin karşılandığının bir kanıtıdır. Müşteriler, çalışanlar ve tüm paydaşlar üzerinde enerji verimliliiği ile ilgili bir farkındalık oluşturur. Belgelendirmenin diğer avantajı sürekli iyileştirme sağlamasıdır.

Öne Çıkan Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
Tüm ISO 50001:2011 eğitimleri genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir. (Bu durumda kişi başı eğitimi çok daha ucuza satınalmış olursunuz.) Katılımcı sayısı 24 kişiye kadar ücret aynıdır.

ISO 50001:2011 Temel Eğitimi

 • 1 kişi Ücreti : 750 TL + kdv ( temel eğitim + iç tetkik ) 3 günlük
 • 1 kişi Ücreti : 600 TL + kdv ( temel eğitim) 2 günlük

E-mail:egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021