KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşların gıda güvenliğini tehdit eden tüm risklere karşı korumak, tamamen kaldırılamayan risklere karşı da risk etkilerini en az düzeye indirmek amacı ile bu konudaki faaliyetlerin kontrol altında tutulması için gerekli olan sistemin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamaktır. Gıda güvenliği yönetim sistemi yapısına, tipine ve boyutuna bakılmaksızın gıda ile ilişkili faaliyetleri olan tüm kuruluşlarda uygulanabilir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı;
Tarladan çatala mantığıyla, üretim veya işlem için teminden başlayarak son tüketiciye ulaştırmaya kadar gıda zinciri boyunca ilgili gıdanın güvenliğinin sağlanmasıdır. Gıdalarda hammadde temini, üretim, işleme, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve sunum gibi her aşamasının kontrollü şartlar altında mevzuatlara uygun, güvenli gıdalar sağlanması amaçlanmaktadır.

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı;
Bu standart, gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bir kuruluşun GGYS' leri için temel ilke ve çerçevedir ve gıda zinciri içerisindeki kuruluşlara yönelik özel GGYS gereklilikleri belirler. Gıda güvenliği ile ilgili diğer kılavuzluklar, gıda sektörlerine özgü şartnameler ve/veya gereklilikler bu çerçeveyle birlikte kullanılabilir. Gıda güvenliği yönetim sisteminin (GGYS) benimsenmesi, bir kuruluşun gıda güvenliği konusundaki genel performansını iyileştirmeye yardımcı olabilecek stratejik bir karardır. TS EN 22000 Standardını esas alan bir GGYS uygulanmasının bir kuruluşa sağlayacağı potansiyel faydalar şunlardır:

  a) Ürün ve hizmetleri kullanım amaçlarına uygun ve güvenli bir şekilde sağlayan bir GGYS’ nin planlanması, uygulanması, işletilmesi, sürdürülmesi ve güncellenmesi;
  b) Geçerli yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğun gösterilmesi;
  c) Karşılıklı olarak kabul edilen müşteri gıda güvenliği gerekliliklerinin incelenerek değerlendirilmesi ve bunlara uygunluğun gösterilmesi
  d) Gıda güvenliği konularının, gıda zinciri içerisindeki ilgili taraflara etkili bir şekilde iletilmesi;
  e) Kuruluşun, belirtilen gıda güvenliği politikasına uygun olmasının sağlanması;
  f) İlgili taraflara uygunluğun gösterilmesi;
  g) Kuruluş GGYS'sini KAS Sertifikasyona belgelendirilmesi neticesinde elde edeceği itibar ve kazanımlar

Gıda güvenliği tehlikeleri, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir. Bu nedenle, gıda zinciri boyunca yeterli kontrol gereklidir. Gıda güvenliği, gıda zincirindeki tüm tarafların ortak çabasıyla sağlanır. Bu standart, genel olarak bilinen aşağıdaki temel unsurları birleştiren bir GGYS için gereklilikler belirtir:

 • İnteraktif iletişim;
 • Sistem yönetimi;
 • Ön gereksinim programları;
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası (HACCP) ilkeleri.
  • Ek olarak bu standart, ISO yönetim sistemi standartlarına özgü ortak prensipleri esas almaktadır. Bu yönetim prensipleri:

   • Müşteri odaklılık;
   • Liderlik;
   • Kişilerin katılımı;
   • Proses yaklaşımı;
   • İyileştirme;
   • Kanıta/bilgiye dayalı karar alma;
   • İlişki yönetimidir.

   TS EN ISO 22000 belgesi, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardı belgelerinin yerini almaktadır, içeriğinde HACCP kurallarını da barındırdığından Dünya’da gıda sektörü için en çok kabul gören bir belgedir. TS EN ISO 22000 standardı diğer yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygulanabildiği gibi, diğer yönetim sistemleri (ISO9001, ISO 14001 gibi) ile birlikte entegre de uygulanabilir.
   TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğinin kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef alındığı uluslar arası CODEX HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak ISO/TC 34, Gıda Ürünleri Teknik Komitesine bağlı SC 17, Gıda güvenliği için yönetim sistemleri alt komitesi tarafından hazırlanmıştır.

   Etkin Uygulanan bir ISO 22000 Sistemi ile kuruluş; Ulusal ve uluslararası tüm ilgili taraflara güvenilirlik sağlar, HACCP Kuralı ilkelerine uygunluk sağlar, Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımının benimsenmesini sağlar, Daha etkin ve daha dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar, ISO 9001, HACCP, BRC ve IFS arasındaki arasındaki kavram karmaşalarını ortadan kaldırır.

   Bu standardın gerektirdiği sistemi; gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için güvenli gıda üretmek isteyen ve gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar (Örn. Yem üreticileri, hayvansal gıda üreticileri, yabani bitki ve hayvan toplayıcıları, çiftçiler, gıda bileşeni üreticileri, gıda imalatçıları, perakendeciler ve gıda hizmetleri sunan kuruluşlar, yiyecek içecek sağlama hizmetleri, temizlik ve sağlık hizmetleri, ulaşım, depolama ve dağıtım hizmetleri, donanım tedarikçileri, temizlik ve dezenfektanlar, ambalaj malzemeleri ve gıdayla temas eden diğer malzemeler vs.) uygulayabilir.

   Etkin Uygulanan bir ISO 22000 GGYS ile kuruluş KAS ULUSLARASI SERTİFİKASYON’un uzman ISO 22000 tetkikçileri tecrübelerini size aktararak en profesyonel denetimleri sunacak ve gıda güvenliği hedeflerinize ulaşmada işletmenize özel raporlama yapacaklardır.

   • TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri —şartlar
   • TSE ISO/TS 22002-1 Gıda Güv. önkoşul prog- Böl1:Gıda imalatı
   • TSE ISO/TS 22002-2 Gıda Güv. önkoşul prog- Böl2:Yiyecek içecek servisi
   • TSE ISO/TS 22002-3 Gıda güv. Önkoşul prog- Böl3:Çiftçilik
   • TSE ISO/TS 22002-4 Gıda güv. önkoşul prog- Böl1:Gıda ambalajı üretimi
   • TSE ISO/TS 22002-5 Gıda güv. önkoşul prog- Böl5: Nakliye ve Depolama
   • TSE ISO/TS 22002-6 Gıda güv. önkoşul prog- Böl6:Yem ve hay gıda ürt
   • TSE ISO/TS 22003 GGYS-Tetkikini ve belg. sağlayan kuruluş için şartlar
   • TS ISO 22004 GGYS - ISO 22000 uygulama kılavuzu
   • TS EN ISO 22005 Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik - Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesinin temel prensipleri ve genel özellikleri

   E-mail:egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021