KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

ISO/TS 16949 nedir?

Otomotiv sektörü için belirlenmiş kalite yönetim standartlarıdır.

EN nedir?

AB ülkeleri için hazırlanmaya devam edilen ortak standartlardır. Amaç aradaki ufak pürüzleri ve farklılıkları da giderip ortak bir standarda sahip olmaktır.

TS nedir?
Teknik Spesifikasyon demektir.(Tecnical specification)

TS 16949:2009 burada ki 2009 ne anlama geliyor?
2009 seneyi işaret eder ve bu standardın son revizyon yılıdır.

Belgelendirme için başvuru yapıldıktan sonraki süreç nasıl işler?
Ön Denetim nedir?

Belgelendirme amacı ile başvuruda bulunan firma, belgelendirmeyi esas teşkil eden resmi belgelendirme denetimi öncesinde, mevcut durumu görerek olası problemleri görmek istemesi durumunda yapılan denetim türüdür. Bu denetim için belirlenecek tarih ve gün sayısı iki taraf arasında tespit edilir.
iso/ts 16949,iso ts 16949,iso ts automotive,iso/ts 16949 belgesi,iso/ts 16949:2009,ts nedir?,iso/ts 16949 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi,iso/ts 16949 nedir?,iso 16949 nedir?

Belgelendirme Denetimi (1. Aşama) nedir?

1.aşama (stage 1) denetimi, ISO/TS 16949 sistem dokümanlarını ve kilit performans göstergelerinin uygunluğu tespit etmek amacı ile denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Bu denetimin sonucunda kuruluşun 2. aşama (stage 2) denetime hazır olup olmadığına tetkikçi karar verir. Kuruluş hazırsa, tetkikçi ile birlikte 2. aşama için uygun bir tarih belirlenir. Bu tarih kuruluşun sisteminin hazırlık durumuna bağlıdır. Sistem tamamen hazırsa 2. Aşamaya hemen geçilebilir. Tamamlanması gereken hazırlıklar varsa ileri bir güne alınır, bu tarih 1. Aşama denetimden gününden itibaren 90 günü geçmemelidir.

Belgelendirme Denetimi (2. Aşama) nedir?
Belgelendirme denetimi, kuruluşun kalite yönetim sisteminin ISO 16949 standardına uygunluğu tespit etmek amacı denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirme denetiminin süresi KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.’ne beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda uluslararası akreditasyon kurallarına göre belirlenecek ve denetim öncesinde bir program halinde bildirilecektir. Ve otomotiv süreç yaklaşımı esas alınarak kuruluşun belgelendirilmek istediği tüm süreçler tetkik edilecektir.
Belgelendirme denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz ISO 16949 belgesini almaya hak kazanacaktır. Kuruluş belgelendirme denetimini başarıyla tamamlanmasını takiben, KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. denetim ekibi tarafından, belge verilmesi için önerilecektir. Bu aşamadan sonra, KAS Sertifikasyon Hizmetleri  tarafından en kısa süre içinde belge düzenlenerek müşteriye sunulacaktır.

Takip Denetimi nedir?
Belgelendirme veya gözetim denetimlerinde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede, uygunsuzluk (lar) tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilecek denetimlerdir. Takip denetimleri, belgelendirme ve ya gözetim denetimini gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Gözetim Denetimleri nelerdir?
Gözetim denetimleri kuruluşunuzun ISO 16949 standardına uygunluğunun devamını kontrolü amacı ile KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. denetim ekibi tarafından, en az yılda 1 olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Marka Ve Logo Kullanımı hakkındaki hususlar nelerdir?
Marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar, sözleşme ekinde verilen, marka ve logo kullanım talimatı ile belirlenmiştir.

Belgelendirme Geçerlilik Süresi ne kadardır?
ISO 16949 standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik sözleşme süresi 3 (üç) yıldır. Sözleşme, imzalandığı tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerlidir.  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda yeniden belgelendirme denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılır. 

Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Belgenin geçerlilik süresi için, ilk belge tarihi baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni sözleşme imzalanır.

İtirazlar ve Şikayetler nasıl değerlendirilir?
KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. sistem belgelendirme faaliyetleriyle ilgili itirazlar ve şikâyetler kuruluş tarafından denetimler sonrasında, denetim raporları, denetim ekibi, denetim içeriği v.b. hususlarda itiraz ve şikayetler yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Gerçekleşen denetimler hakkında yapılan tüm şikayetler, bir sonraki şikayet değerlendirme komitesi toplantı gündeminde ele alınır.
Toplantı sonrasında alınan kararlar yazılı olarak ilgili kuruluşlar ve denetim ekipleri üyelerine bildirilir. İlgili kararlar çerçevesinde gerekli düzeltici / önleyici faaliyetler başlatılır. 
Kuruluştan gelen bilgiler, yazılı olarak şikayeti yapan kuruluşa aktarılır ve bilgi edinilmesi sağlanır.

TEKNİK TERİMLER:

Kestirimci bakım nedir?
Bakımdan kaynaklanan problemlerin ortaya çıkmaması için proses verilerinden elde edilen sonuçlara yönelik önleyici faaliyetler.

Önleyici bakım nedir?
Ekipman hataları nedeniyle üretimin kesilmesini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen planlı bakım aktiviteleridir.

Aşırı navlun nedir?
Sözleşmede belirtilenden farklı olarak ödenen ekstra maliyetlerdir.
Not: Metot, miktar, planlanmamış veya geç sevkiyatlardan kaynaklanabilir.

Yardımcı tesis nedir?
Üretime yönelik işlemlerin gerçekleşmediği ancak üretim tesislerine destek veren tesislerdir.

Tesis nedir?
Katma değer oluşturan proseslerin gerçekleştirildiği yerdir.

Özel karakteristikler nelerdir?
Ürün veya üretim prosesine ait proses parametreleridir. Yasalara uyum, uygunluk, fonksiyon, performans veya bir sonraki prosese ait emniyet ve uygunluğu tarif eder.B
Belgelendirme müracaatının yapılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ofisine ulaştırılmalıdır.
Kuruluşunuza ait dokumanlar, ISO 16949 standardına uygunluk açısından incelenecek ve düzeltilmesi gereken bir durum olması halinde, bir rapor ile tarafınıza bildirilecektir.
Dokümanların KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından incelenmesi sonrasında, dokümanlarda söz konusu olabilecek değişiklikler, belgelendirme denetimi öncesinde tamamlanmalı ve KAS Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ofisine ulaştırılmalıdır.

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021