KAS Certification Accreditations
   
   
   
   

EN SA ISO IEC 17025:2005 LABORATUAR AKREDİTASYON YETERLİLİK BELGESİ

Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar; ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.
Bu standart, yerine geçtigi ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kablirasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

ISO 17025 standardı beraberinde akreditasyon kavramını getirmektedir. Laboratuar yeterlilikleri akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilir.

Akredite laboratuar olmanın avantajları;  Laboratuar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir. Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. 
 

Laboratuar teknik yeterliliği;  Laboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır.

Bu faktörlerin bazıları:
- Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi,
- Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu,
- Numune alma metodlarının uygunluğu,
- İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği,
- Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik,
- Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi,
- Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.

iso iec 17025,iso 17025,17025,17025 belgesi,iso 17025 nedir,iso 17025 nedir,iso 17025 belgesi,iso 17025 akreditasyon,iso iec 17025,ts iso 17025,iso 17025 laboratuar akreditasyonu,laboratuar teknik yeterliliği,iso 17025'in yararları

ISO 17025 akreditasyon belgesini kimler alabilir?

ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarları kapsar.
   Birinci taraf Laboratuarlar : Üreticinin Laboratuarları
   İkinci taraf Laboratuarlar : Müşteri Laboratuarları
   Üçüncü taraf Laboratuarlar: Bağımsız Laboratuarlar

Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuarlara uygulanabilir. Laboratuar, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.
Bu standart laboratuarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğu kapsamaz. Örnek: Çevre güvenliği, iş güvenliği.

ISO 17025 Akreditasyon Belgesi Standardının Genel Amacı

ISO 17025 belgesi standardı, diğer yönetim sistemi standartları gibi bir amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Genel amaç yapılan deney ve kalibrasyon sonuçlarının güvenilirliğini sağlamaktır.

ISO 17025 Tarihçesi

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO 17025 Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır. ISO 9001:2000 standardına uyum çerçevesinde 12 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla yayınlanan versiyonu geçerlidir. Akreditasyon, Avrupa Birliğinde tüm alanlarda zorunlu olmamakla birlikte belli alanlarda zorunlu uygulama haline gelmiştir. Burada en önemli unsur müşteriler ve piyasa şartlarıdır. Onaylanmış kuruluş atamaları için yapılacak değerlendirmelerde müşteri durumunda Bakanlıklar akreditasyon talep etmektedirler. Aynı şekilde doping kontrol merkezlerinin akredite olmasını da Uluslararası Olimpiyat Komitesi talep etmektedir. Gıda laboratuarlarında akreditasyonun zorunlu bir uygulama halindedir. Belli bir süre içerisinde büyüyerek tüm laboratuar uygulamalarında zorunlu hale geleceği tahmin edilmektedir.

ISO/IEC 17025’in Yararları

 
 
Etkin bir ISO/IEC 17025 Yönetim Sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:

* Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuarların resmen tanınması,
* Laboratuarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
* Test laboratuar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
* Akredite laboratuardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
* Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
* Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
* Saygınlık ve ticari üstünlük,
* Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
* Deneylerin kalite düzeylerinin artması,
* Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliği disiplin altına alması,
* Güvenilirliğin artması,
* Müşteri memnuniyetinin artması,
* Personelin teknik yeterliliğinin artması,
* Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
* Kaynakların iyileştirilmesi,
* Çevre ile dost faaliyetlerin başlaması,
* Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.
Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2023