KAS Certification Accreditations
   
   
   
   

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO'nun tanımı: ISO 'International Organization for Standardization' un kısa yazılışıdır, 1947 yılında kurulan, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 160’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü, komiteleri ve üyeleri vasıtası ile tüm ISO standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesini sağlayarak dünya sanayisine, ticaretine, üreticilerine, tüketicilerine ve ilgili diğer taraflara katkılar sağlamaktadır. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.
ISO 9001 standardı da ISO tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Kuruluşlar faaliyetlerinde bu standart şartlarını referans alarak uluslararası kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi uygular. Müşterilerine ürün ve/veya hizmetlerinin standart şartlarına uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini verir.
ISO 9001: Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluşlar bu standardın şartlarını sağladığında, Belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederek uygunluk değerlendirmesi neticesinde sonuçların uygun olması durumunda ISO 9001 belgesini alabilir. Bu belgeleri verme konusundaki yetkilendirme yetkisi IAF (uluslararası Akreditasyon Forumu)’a üye ülkelerin akreditasyon kuruluşlarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)'a verilmiştir. TÜRKAK gerekli yeterlilik ve şartları sağlayan belgelendirme kuruluşlarına akredite belge verme yetkisi verir. ISO 9000 serisi standartlar Kuruluşların/Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 Standardı ise Kalite Yönetim Sistemlerinin Kuruluşlar/organizasyonlar tarafından kurulması, uygulanması için gerekli olan şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.
. ISO 9001 standardı, her 5-8 yılda bir ISO’nun ilgili komiteleri tarafından gözden geçirilmekte, sahadan uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

ISO 9001'in Yararları

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 • Kuruluşun oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmasını sağlaması,
 • Ortaya çıkan hatalarda hesap verilebilir bir sistem bilgi sağlaması,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.
 • TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunulması ile mümkün olabilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi ilke edinen Kalite Yönetim Sisteminin etkin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla uygulama alanı bulan ve gelişen milletlerarası standartlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için kılavuzluk yapmaktadır.

  TS EN ISO 9000 SERİSİ: TS EN ISO 9000 standartları üç temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

 • TS EN ISO 9000 kalite yönetim sistemleri-temel esaslar, terimler ve tarifler
 • TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemleri-şartlar
 • TS EN ISO 9004 kalite yönetimi – bir organizasyonun kalitesi-sürdürülebilir başarıya ulaşmak için rehber
 • E-mail:egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

  Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

  All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2023