KAS Certification Accreditations
   
   
   
   

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevre Yönetimi Sistemi; Toplumda çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde, kuruluşlar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel yükümlülüklere uygunluk sağlanması yönetimlerde yenilik, prestij ve geleceği yakalama araçlarından bir tanesi olarak görülmektedir. Bu sebeple günümüzün prestijli kuruluşları, modern yönetim anlayışında olan kuruluşlar, tedarikçilerinin de çevresel bilince sahip etkin bir Çevre Yönetimi Sistemi ve belgeli olmalarını ister. Çevre Yönetim Sistemi ve Belgeli olan kuruluşlar hem daha kaliteli ve prestijli müşterilere sahip olacaklar hem de çevresel risklere hazır, doğal kaynak ve hammaddelerin kullanımının azaltılması, atıkların azaltılması, iş veriminin arttırılması dolayısı ile maliyetlerin azaltılmasını sağlayacaktır. Kuruluşun; çevreye, kuruluşun kendine ve ilgili taraflara değer katan, kendi çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. Kuruluşun çevre politikaları ile uyumlu olarak, bir çevre yönetim sisteminin çıktıları aşağıdakileri kapsar:

 • Çevre performansının artırılması,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Çevre amaçlarına ulaşma.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, boyutuna, tipine ve yapısına bakılmaksızın tüm kuruluşlara ve bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile kuruluşun kontrol veya etki edebileceğini tespit ettiği; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarına uygulanabilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda en yaygın olarak tanınan, uygulanan ve belgelendirilen yönetim sistemidir.

  Çevre Yönetim Sisteminin amacı;
  TS EN 14001 Standardının amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standart, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler. Çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım, üst yönetime bilgi ile aşağıdakilerle, uzun süreli başarı oluşturma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı için seçenek oluşturur:

 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
 • Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
 • Çevresel performansın artması,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
 • Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,
 • İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması.
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
  ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir. Bir çevre yönetim sisteminin başarısı, üst yönetiminin liderliğinde, kuruluşun bütün seviyeleri ve fonksiyonlarındaki bağlılığa bağlıdır. Kuruluşlar, olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak amacıyla, özellikle de stratejik ve rekabetçi boyutları olan, yararlı çevresel etkileri artırmak için fırsatları artırabilir. Üst yönetim, çevre yönetimini; kuruluşun iş proseslerine, stratejik istikamet ve karar alma ile diğer iş önceliklerine entegre ederek ve çevre yönetimini kuruluşun bütün yönetim sistemleri ile birleştirerek, riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde belirleyebilir. Bu standardın başarı ile uygulandığının gösterilmesi, ilgili taraflara etkin bir çevre yönetim sisteminin var olduğunu garanti etmek için kullanılabilir.
  Bu Standart, kullanıcıların çoklu ISO yönetim sistemleri standartlarının uygulanması için tasarlanmış, bir üst düzey yapı, özdeş çekirdek metin ve çekirdek tanımlar ile ortak tarifleri kapsar. Bununla birlikte, bu standard bir kuruluşa, kendisinin çevre yönetim sistemini diğer yönetim sistemlerinin şartları ile entegre etmek için ortak bir yaklaşım kullanımı ve risk temelli düşünmeyi sağlar. Uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılan şartları içerir.

 • TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri – Şartlar ve kullanım kılavuzu
 • TS EN ISO 14004 Çevre yönetim sistemleri — Genel uygulama kuralları
 • TS EN ISO 14002-1 Çevre yönetim sistemleri - Bir çevresel konu alanındaki çevresel hususları ve koşulları ele almak için ISO 14001'i kullanma kılavuzları - Bölüm 1: Genel
 • TS EN ISO 14005 Çevre yönetim sistemleri - Aşamalı uygulamaya esnek bir yaklaşım için rehber
 • TS EN ISO 14007 Çevre yönetimi - Çevresel maliyetleri ve faydaları belirleme kılavuzları
 • TS EN ISO 14006 Çevre yönetim sistemleri-Ekotasarım ile ilgili kılavuz
 • TSE ISO/TR 14062 Çevre yönetimi - Ürün tasarımına ve geliştirilmesine çevresel boyutların dahil edilmesi
 • TS EN ISO 14015 (Eski no: TS ISO 14015)Çevre yönetimi - Kuruluşların ve yerleşim alanlarının çevre açısından değerlendirmesi
 • TS EN ISO 14040 Çevre yönetimi - Hayat boyu değerlendirme - İlkeler ve çerçeve
 • TS EN ISO 14044 Çevre yönetimi - Hayat boyu değerlendirme - Gerekler ve kılavuz
 • TS EN ISO 14031 Çevre yönetimi- Çevre performans değerlendirilmesi- Kılavuz
 • TSE ISO/TS 14048 Çevre yönetimi – Yaşam döngüsü değerlendirmesi – Veri dokümantasyonu formatı
 • TS EN ISO 14044/A1 Çevre yönetimi - Yaşam döngüsü değerlendirmesi - Gereksinimler ve kurallar
 • E-mail:egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

  Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

  All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2023